Úvod

Vítam Vás,

DTDovoľte mi, aby som sa predstavil. Narodil som sa roku 1976 v Ružomberku na Slovensku. Od roku 1982 som žil v Bratislave, kde som dokončil strednú odbornú školu s maturitou. Štyri semestre som navštevoval vysokú školu MTF STU v Trnave, ktorú som z dôvodu nezáživnosti štúdia nedokončil. Po ukončení štúdia som absolvoval ročnú (vtedy) povinnú vojenskú službu.

Následne som bol nepretržite zamestnaný v obore IT, od pozície IT špecialistu, IT analytika, Databázového špecialistu , IT data analytika až po dátového špecialistu. Pracoval som pre mobilného operátora Orange, poisťovňu Allianz, Tatra banku, finančnú inštitúciu Provident, inkasnú agentúru Cash Collectors a momentálne pracujem v Sberbank CZ. O IT mám široký prehľad, na pozíciach ktorým som sa venoval som najčastejšie pracoval samostatne, informácie potrebné k práci som zvyčajne hľadal na internete, či účasťou na školeniach. Zo zamestnania som odchádzal z vlastného rozhodnutia a to po vyčerpaní všetkých možností z dôvodu ďalšieho profesionálneho rastu.

V Českej republike (Brno-venkov) žijem od roku 2008 a mám tu trvalý pobyt.

V Sberbank CZ sa venujem analýze dát, reportom a vývoju nad MS SQL Serverom 2016. V jazyku Transact-SQL programujem selecty, views, procedúry, funkcie a v MS Visual Studiu vytváram SSRS reporty a SSIS package (DTSX, Integration Services). Taktiež navrhujem databázy (tabuľky, PK, FK, indexy) a úzko spolupracujem s ostatnými kolegami banky.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite prosím do sekcie ŽIVOTOPIS.

PS: ak sa Vám moje fotografie v hornej časti stránky páčia, môžete si ich pozrieť v sekcii GALÉRIA.

Príjemný deň,