Copyright

Copyright © 2012, Daniel Tatár.
Všetky práva vyhradené. Bez predchodzieho súhlasu Daniela Tatára je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, pretlač alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu povahy textovej alebo obrazovej, zverejneného na stránkách www.danieltatar.cz, a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ a vrátane zahrnutia týchto materiálov alebo ich časti do rámcov či prekopírovaním do vnútornopodnikovej či inej privátnej siete a včetne uchovávania v akýchkoľvek databázach.

Pri citácii, ktorú povoľuje autorský zákon, je vždy nutné uviesť ako zdroj www.danieltatar.cz.