VZDELANIE

1990 – 1994 SOU Železničné Bratislava, odbor Mechanik silnoprúdových zariadení, vzdelanie ukončené maturitnou skúškou s vyznamenaním
1994 – 1996 Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave, všeobecné denné štúdium, ukončené na vlastnú žiadosť